Oznam verejnosti - COVID 19

Týmto oznamujeme verejnosti, že "SVETLO", Zariadenie sociálnych služieb, Olichov 601/1 má spracovaný krízový plán zariadenia.

  • Pravidelne sledujeme najnovšie informácie Úradu verejného zdravotníctva SR, Ministerstva zdravotníctva SR, Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, vykonávame denný monitoring vývoja situácie a reagujeme na pokyny Ústredného krízového štábu SR a vedenia Nitrianskeho samosprávneho kraja.
  • Komunikujeme v Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre.
  • Riaditeľka zariadenia menovala krízový tím, ktorý sa pravidelne stretáva a kontroluje plnenie plánu a operatívne reaguje na situáciu.
  • Členovia krízového tímu budú prítomní v čase krízy v zariadení.
  • Členovia krízového tímu spracovali preventívne opatrenia a opatrenia pre prípad karantény.
  • V prípade realizácie krízových opatrení bude prevádzka zariadenia personálne zabezpečená.
  • Činnosti služby v prípade krízového stavu budú zredukované na minimálny rozsah.
  • Uznesením vlády č. 169 zo dňa 27. 03. 2020 sa rozširuje núdzový stav o uloženie pracovnej povinnosti na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti v pobytových zariadeniach sociálnych služieb.