Evidencia žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb

Kritériá na výber zo zoznamu žiadateľov (predvolanie k nástupu):

  • poradové číslo a dátum zaevidovania žiadosti,
  • aktuálny záujem občana o sociálnu službu,
  • prednostné prijatie z vážnych dôvodov (rozhoduje NSK),
  • obsadzované miesto v zariadení (mužské, ženské),
  • druh sociálnej služby, v ktorej sa uvoľnilo miesto (ŠZ, DSS, RS)


Aktualizované dňa 03.06.2024

V Špecializovanom zariadení k uvedenému dátumu evidujeme 13 žiadostí.

V Domove sociálnych služieb k uvedenému dátumu evidujeme 3 žiadosti.

V Rehabilitačnom stredisku k uvedenému dátumu neevidujeme žiadnu žiadosť (ani v pobytovej ani v ambulantnej forme),