Evidencia žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb

Aktualizované dňa 24.08.2023

V Špecializovanom zariadení k uvedenému dátumu evidujeme 6 žiadostí.

V Domove sociálnych služieb k uvedenému dátumu evidujeme 1 žiadosť.

V Rehabilitačnom stredisku k uvedenému dátumu neevidujeme žiadnu žiadosť (ani v pobytovej ani v ambulantnej forme),