Lekárska starostlivosť

  • Zariadenie má zazmluvneného obvodného lekára, ktorý pravidelne, raz týždenne, prípadne podľa potreby, prichádza do zariadenia. 
  • Klient má možnosť vybrať si aj vlastného obvodného lekára. Ak má klient vlastného lekára, zariadenie poskytuje klientovi služby spojené s vybavovaním všetkých zdravotných a ošetrovateľských úkonov u lekára, ku ktorému klient patrí len na základe osobitnej dohody a úhrady.
  • Zariadenie má zazmluvneného aj lekára so špecializáciu v odbore psychiatria, ktorý chodí do zariadenia jedenkrát za týždeň. 
  • Urológ a chirurg prichádzajú do zariadenia k imobilným klientom podľa potreby.
  • Klient má možnosť pravidelnej konzultácie a ambulantného vyšetrenia, predpis liekov a odporúčania na odborné vyšetrenia sprostredkované personálom zariadenia.
  • Klient i jeho rodinní príslušníci majú možnosť byť pravidelne informovaní o zdravotnom stave klienta na ktorý dá klient ústny súhlas a ktorý je v rozsahu kompetencií sestry, vedúcou opatrovateľsko-ošetrovateľského úseku.