Kde sídlime

"SVETLO", Zariadenie sociálnych služieb Olichov

Olichov 601/1

951 87 Volkovce

Telefónne číslo

037 / 6305 290

IČO: 00351784

DIČ: 2021058820

mail: svetlo@zssolichov.sk

Úvod      Aktuálne oznamy       COVID 19       O nás       Podmienky prijatia       Fotogaléria       Ako si tu žijeme    Kontakt       Ochrana osobných údajov        Verejné informácie    Výročné správy         EON       Olichovníček        OZ Svetlo pre Olichov        2% z dane        Povedali a napísali o nás