Kde sídlime

"SVETLO", Zariadenie sociálnych služieb Olichov

Olichov 601/1

951 87 Volkovce

Telefónne číslo

037 / 6305 290

Fax:  037 / 6305 293 

IČO: 00351784

DIČ: 2021058820

mail: svetlo@zssolichov.sk