OZ SVETLO PRE OLICHOV

Občianske združenie SVETLO PRE OLICHOV bolo založené dňa 9. 11. 2016, za účelom podpory a rozvoja klientov "SVETLO", ZSS Olichov, ako aj na realizovanie aktivít a materiálového zabezpečenia klientov nášho zariadenia. Činnosť OZ je finančne zabezpečovaná vďaka darom a poskytnutým grantom.

OZ nadviazalo spoluprácu s rôznymi firmami a komunitami: firma NIDEC, DELFINGEN, FC ViOn, OZ PFA FC ViOn, mesto Zlaté Moravce, obec Čierne Kľačany, Základná organizácia Jednoty klubu dôchodcov Volkovce, Skautský oddiel Bueno Camino Volkovce, ZŠ sv. Don Bosca Zlaté Moravce, MŠ Slnečná Zlaté Moravce, Hopsáčik Zlaté Moravce, klub nepočujúcich ANEPS Zlaté Moravce, firma Ledvance a zámok Topoľčianky.

Pravidelne sa zúčastňujeme predajných akcií, kde klienti prezentujú svoje výrobky a praktickými ukážkami ukazujú svoju šikovnosť. V súčasnej dobe pracuje výkonný výbor OZ v zložení Mgr. Simona Blažková (štatutár), Mgr. Andrej Pecho a Ing. Jana Pivarčiová.

V poslednom roku sme vďaka poskytnutým grantom zakúpili nový šijací stroj, hlinu, kreatívny materiál, didaktické pomôcky a zlepšili materiálne vybavenie socialno- terapeutického oddelenia. Zorganizovali sme tvorivé workshopy v ZSS aj v ZŠ sv.Don Bosca, na ktorých sa deti učili základom posunkového jazyka a spoločne s klientmi si vyrobili výrobky z hliny a odlievali sviečky. V spolupráci so Základným klubom Jednoty dôchodcov a skautmi z Volkoviec sme v ZSS vybudovali novú oddychovú zónu s mobilnými záhradkami a skrášlili areál novým záhradným nábytkom a výsadbou okrasných rastlín a drevín. Zorganizovali sme športový deň, kde športovali a súťažili medzi sebou v našom zariadení deti ZŠ, deti z klubu PFA FC ViON a klienti. Všetci sme si užili veľa zábavy.

Veríme, že naša činnosť sa bude rozvíjať aj naďalej. Ak máte záujem o spoluprácu s našim OZ, kontaktujte nás na svetlopreolichov@gmail.com. 

Môžete tiež navštíviť našu stránku na FB  https://www.facebook.com/svetlopreolichov/

Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomáhajú a podporujú nás. Bez nezištnej pomoci a nadšenia by to nešlo.

Naše OZ je vďačné za akúkoľvek materiálnu alebo finančnú podporu.

(účet OZ: SK7575000000004024351380).

Taktiež budeme vďační, ak nám na našu činnosť prispejete prostredníctvom 2% z vašich daní. 


Úvod     Aktuálne oznamy     COVID 19      O nás      Podmienky prijatia      Fotogaléria     Ako si tu žijeme    Kontakt      Kde sídlime           Ochrana osobných údajov            Verejné informácie        Výročné správy        EON        Olichovníček        2% z dane         Povedali a napísali o nás