VEREJNÉ OBSTARÁVANIA ZA ROK 2022


Nákup tonerov - zverejnené 14.2.2022


Mäso a mäsové výrobky

Mlieko a mliečne výrobky

Chlieb a pečivo 

Ovocie a zelenina

Mrazené potraviny

Hrubý tovar