Stravovanie

Stravovanie je zabezpečené v spoločnej jedálni, pre imobilných a čiastočne imobilných klientov v spoločenských miestnostiach na jednotlivých poschodiach. 

Klientom, ktorí sú pripútaní na lôžko, sa strava podáva na izbách, vybavených na stolovanie obslužnými servírovacími stolíkmi. 

Okrem racionálnej stravy varíme aj bezlepkovú a diabetickú stravu. Stravu podávame 5-krát denne a v prípade diéty 6-krát denne.

Každý mesiac zasadá stravovacia komisia, kde sa môžu klienti vyjadriť ku kvalite, aj množstvu poskytovanej stravy a taktiež sa vyjadriť k jedálnemu lístku - navrhnúť jedlá, ktoré by chceli mať v najbližšej budúcnosti.