Aktuálne oznamy

Dôverník v sociálnych službách

V zmysle § 6 ods. 3 pís. d) zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov má prijímateľ sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb právo na určenie dôverníka. Bližšie informácie o funkcii dôverníka   si môžete pozrieť tu.
Videohovor

Naše zariadenie umožňuje komunikáciu našim klientom s ich rodinnými príslušníkmi aj formou videohovoru a to prostredníctvom aplikácie MESSENGER a SKYPE. Videohovor s daným klientom je možné zabezpečiť v pracovných dňoch po telefonickej dohode. Je potrebné kontaktovať sociálne oddelenie v našom zariadení na tel. č. 037/6305293 v pracovných dňoch, v čase od 6:30 do 15:00 hod., kde dostanete presné inštrukcie, ako videohovor uskutočniť a zároveň si dohodnete deň a hodinu videohovoru. 


Vaše podnety a pripomienky môžete podať písomne poštou na adresu zariadenia, prípadne elektronicky na email svetlo@zssolichov.sk alebo vyplnením tohto kontaktného formulára, kde uvediete Vaše meno, Váš e-mail a napíšete správu.

Úvod      COVID 19     O nás      Podmienky prijatia        Fotogaléria       Ako si tu žijeme     Kontakt       Kde sídlime   Ochrana osobných údajov             Verejné informácie        Výročné správy         EON                Olichovníček         OZ Svetlo pre Olichov               2% z dane              Povedali a napísali o nás