Aktuálne oznamy

Od 18.09.2020 na základe zhoršujúcej sa epidemiologickej situácii dočasne pozastavujeme pobyty našich klientov v domácom prostredí. 

ZRUŠENIE ZÁKAZU NÁVŠTEV

Opatrením Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky s účinnosťou od 3.júna 2020 sa povoľujú návštevy v pobytových zariadeniach sociálnych služieb za dodržania prísnych hygienicko-epidemiologických  podmienok. 

https://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/opatrenie_zrusenie_zakazu_navstev_03_06_2020.pdf

Zariadenie má vypracovaný svoj Plán uvoľňovania opatrení v "SVETLO", ZSS Olichov v súvislosti s ochorením COVID-19, ktorého aktualizovanú verziu si môžete pozrieť tu:

Režim návštev

AKTUALIZOVANÉ 13.7.2020 (zmeny sú zelenou farbou)

V zmysle odporúčania MPsVR SR Plánu uvoľňovania opatrení v sociálnych službách v súvislosti s ochorením COVID-19 Vám oznamujeme, že od 04.06.2020 sú povolené návštevy klientov v našom zariadení za nasledovných podmienok:

 • Návštevné hodiny budú až do odvolania len v pracovné dni v čase od 9.00 do 11.00 a od 12.45 do 18.15. (V čase od 16.30 do 18.15 sú návštevy povolené len s rešpektovaním času podávania večere na jednotlivých pavilónoch)
 • Vašu návštevu je potrebné vopred dohodnúť, napríklad telefonicky na č.t. 037 630 5290 (pýtať si sociálny úsek), dohodnúť si dátum a čas návštevy.
 • Na návštevu jedného klienta môžu prísť najviac 2 osoby, ktoré musia mať viac ako 15 rokov.
 • Čas trvania Vašej návštevy je maximálne 30 minút, nakoľko po každej návšteve musíme priestor vydezinfikovať.
 • Na návštevu je potrebné prísť s ochranným rúškom, prekrytím horných dýchacích ciest vhodným prostriedkom a jednorazovými rukavicami. Pri vstupe je potrebné si vydezinfikovať ruky a bude Vám odmeraná telesná teplota.
 • Pri vstupe do zariadenia pravdivo vyplníte a podpíšete čestné prehlásenie, že ste neboli posledné 2 týždne v zahraničí a neboli ste v kontakte s osobou s podozrením alebo s potvrdením COVID-19.
 • Svojim príbuzným prineste iba potraviny, ktoré sú hygienicky zabalené a majú dlhšiu dobu trvanlivosti (nie napr. zákusky, rezne ap.), nakoľko všetky balíčky sa odovzdávajú na vrátnici, kde sa dezinfikujú a až po 3 hodinách ich odovzdávame klientom.
 • Frekvencia návštev u jedného klienta je najviac jeden krát za 7 dní.
 • Ak sa u Vás kedykoľvek po dobu 14 - dní po ukončenej návšteve objavia príznaky nákazy ochorením COVID - 19, MUSÍTE bezodkladne o tom informovať naše zariadenie.
 • Návštevy budú prebiehať len vo vonkajších priestoroch v parku pri vstupe do zariadenia na vyhradenom mieste.
 • Návšteva v izbe klienta je povolená, ak je tento pripútaný na lôžko a zdravotný stav mu neumožňuje byť vysadený do vozíka.

Tieto uvoľnenia prijíma zariadenie vo svojej kompetencii a môže ich prípade potreby zmeniť, z dôvodu zabezpečenia ochrany zdravia klientov a zamestnancov.

O ďalšom postupe uvoľňovania opatrení Vás budeme priebežne informovať.

Prosíme o ohľaduplnosť a rešpektovanie uvedených pravidiel.

Za pochopenie ďakujeme.

V Olichove dňa 4.6.2020, Mgr. Katarína Šurdová, riaditeľka "SVETLO", ZSS Olichov 

Vaše podnety a pripomienky môžete podať písomne poštou na adresu zariadenia, prípadne elektronicky na email svetlo@zssolichov.sk alebo vyplnením tohoto kontaktného formulára.

 Sponzori  - poďakovanie

Úvod      COVID 19     O nás      Podmienky prijatia        Fotogaléria       Ako si tu žijeme     Kontakt       Kde sídlime   Ochrana osobných údajov             Verejné informácie        Výročné správy         EON                Olichovníček         OZ Svetlo pre Olichov               2% z dane              Povedali a napísali o nás