Aktuálne oznamy

Vážení príbuzní, vážená verejnosť.

Ochorenie COVID-19 mení všetky aspekty našich životov aj práce.

Spoločne čelíme tejto kríze a sústreďujeme sa na to,

aby sme čo najlepšie chránili Vašich blízkych, ako aj svojich zamestnancov.

Verte, že všetka pozornosť našich zamestnancov,

práca a energia sa sústreďuje na ochranu Vašich blízkych.

Aktívne spolupracujeme s odborníkmi RÚVZ Nitra, lekármi, zriaďovateľom.

Na základe konzultácii s nimi robíme všetky opatrenia na zvládnutie ochorenia v zariadení.

Chcem Vás uistiť, že hľadáme všetky prostriedky a spôsoby ako čeliť krízovej situácii.

Postupnými krokmi sa nám darí dostať ochorenie pod kontrolu.

Ubezpečujem Vás, nové prípady chorých prijímateľov sociálnych služieb, sú ojedinelé.

Prosím, podporte nás v našom úsilí.

Len s Vašou podporou a dôverou je možné túto náročnú situáciu zvládnuť.

Riaditeľka zariadenia Mgr. Katarína Šurdová

V Olichove 19.01.2021


Videohovor

Naše zariadenie pripravilo možnosť komunikácie našim klientom s ich rodinnými príslušníkmi aj formou videohovoru a to prostredníctvom aplikácie MESSENGER a SKYPE. Videohovor s daným klientom je možné zabezpečiť v pracovných dňoch po telefonickej dohode. Je potrebné kontaktovať sociálne oddelenie v našom zariadení na tel. č. 037/6305290 v pracovných dňoch, v čase od 6:30 do 14:30 hod., kde dostanete presné inštrukcie, ako videohovor uskutočniť a zároveň si dohodnete deň a hodinu videohovoru. Dĺžka videohovoru je maximálne 10 minút, aby sme mohli vyhovieť čo najviac záujemcom. 

V Olichove 2.11.2020Vážení príbuzní,

dovoľte, aby som sa Vám prihovorila v tejto ťažkej situácii, ktorá si vyžaduje mimoriadne opatrenia.

Do nášho zariadenia ste priviedli Vašich blízkych z rôznych dôvodov - niekto pre svoje vlastné zdravotné problémy a vek sa nedokáže postarať o svoju mamičku, otecka, brata alebo sestru. Iní sa nedokázali postarať o svoju dcéru, syna, manžela či manželku v dôsledku veľmi ťažkého psychického ochorenia.

Mnohí z Vás sú zamestnaní a tak, aby ochránili a zabezpečili starostlivosť o svojich blízkych a sami mohli v kľude pracovať, umiestnili ste svojich najbližších do nášho zariadenia.

"SVETLO", Zariadenie sociálnych služieb sa snaží plniť všetky podmienky zákona, všetky nariadenia vlády SR a svojich nadriadených. Zároveň vytvárame prostredie, aby v čo najväčšej miere mali klienti vytvorené podmienky na svoj osobný rozvoj. Snažíme sa im umožniť rozvoj zručností v našich dielničkách. Vytvárame pre nich rôzne športové a vedomostné súťaže. Tých aktivít je neúrekom, môžete to vidieť na fotografiách na našej stránke.

Preto Vás chcem poprosiť, aby ste mali trpezlivosť s bezpečnostnými opatreniami, ktoré sme museli zaviesť na ochranu zdravia Vašich blízkych.

Prosím, aby ste im nenosili žiadne nákupy. Ak si želáte niečo iné ako majú v jedálničku prosím napíšte nám, alebo zatelefonujte, a my to zabezpečíme. Dodávatelia svoje automobily a skladové priestory každý deň dezinfikujú a tak máme istotu, že nebezpečná nákaza sa ku nám neprinesie.

Vaši blízki majú v jedálničku ovocie každý deň. Zároveň v týždni majú jogurty, koláče a napolitánky. Počas víkendu na raňajky dostávajú bábovku, rôzne záviny a tiež dodržujeme ich pitný režim. Stravu majú pestrú a vyváženú 5 krát denne.

Uvedomujeme si že naša práca je veľmi náročná a zodpovedná obzvlášť v týchto časoch.

Vydržte tieto mimoriadne opatrenia a prosíme Vás o modlitbu.

S úctou

Mgr. Katarína Šurdová

riaditeľka

Olichov 16.10.2020


Informovanie sa o príbuzných

Vzhľadom k zhoršujúcej sa epidemiologickej situácii, boli od 28.09.2020 pozastavené návštevy klientov v našom v zariadení. Opätovne sme sa rozhodli pristúpiť k osvedčenému spôsobu informovanosti o Vašich blízkych, pri ktorom sme sa stretli s pozitívnymi ohlasmi.

Preto, ak si želáte byť pravidelne elektronicky (e-mailom) informovaný o Vašom príbuznom, napíšte nám na mailovú adresu klient@zssolichov.sk

Informácie Vám vieme poskytnúť aj telefonicky, v pracovných dňoch v čase od 12:30 do 13:30 hod.na tel.: 037/6305290. Čas vyhradený na telefonické dopýtanie ponechajte pre tých príbuzných, ktorí nemajú možnosť komunikovať mailom.

Nakoľko je personál na opatrovateľsko-ošetrovateľskom úseku viac pracovne vyťažený, prosíme o ohľaduplnosť a rešpektovanie určeného času. Veľmi tým pomôžete nie len personálu, ale hlavne Vašim príbuzným. Čas, ktorý by trávili odpovedaním na otázky môžu venovať poskytovaniu kvalitnej služby Vášmu blízkemu.

Za pochopenie ďakujeme.

V Olichove 30.9.2020


ZÁKAZ NÁVŠTEV

Od 28.9.2020 na základe zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie pozastavujeme návštevy našich klientov v zariadení až do odvolania.

O zrušení tohto opatrenia Vás budeme informovať na našej webstránke.

Od 18.09.2020 na základe zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie dočasne pozastavujeme pobyty našich klientov v domácom prostredí. 

Vaše podnety a pripomienky môžete podať písomne poštou na adresu zariadenia, prípadne elektronicky na email svetlo@zssolichov.sk alebo vyplnením tohoto kontaktného formulára.

 Sponzori  - poďakovanie

Úvod      COVID 19     O nás      Podmienky prijatia        Fotogaléria       Ako si tu žijeme     Kontakt       Kde sídlime   Ochrana osobných údajov             Verejné informácie        Výročné správy         EON                Olichovníček         OZ Svetlo pre Olichov               2% z dane              Povedali a napísali o nás