Aktuálne oznamy

Oznam ohľadom návštev pred Vianocami

Napriek núdzovému stavu a lockdownu, sme sa rozhodli s ohľadom k blížiacim sa vianočným sviatkom o mimoriadne umožnenie návštev v predvianočnom období. 

Máme bezpečný návštevný domček, preto prosíme, aby ste realizáciu návštev prostredníctvom neho rešpektovali, ako aj dodržanie epidemických opatrení (dezinfekcia, respirátor, rukavice) 

Podrobnejšie o podmienkach návštevy v domčeku môžete pozrieť nižšie v POKYNY K NÁVŠTEVÁM PLATNÉ od 18.11.2021 do 24.11.2021.

Každú návštevu je potrebné nahlásiť na sociálnom úseku aspoň jeden deň vopred. Návšteva je možná len po preukázaní sa negatívnym výsledkom antigénového testu, nie starším, ako 24 hodín.

Za pochopenie ďakujeme a prajeme Vám do ďalších dní predovšetkým veľa zdravia a síl.

V Olichove dňa 10.12.2021                                 Mgr. Katarína Šurdová, riaditeľka SVETLO, ZSS Olichov  


Upozornenie   -   platné od 25.11.2021

Z dôvodu núdzového stavu v SR a v súlade s uznesením vlády č. 695 z 24.11.2021 a 14 dňového lockdownu, vyhláseného vládou Slovenskej republiky nie je možné od 25.11.2021 uskutočňovať návštevy v zariadení a vychádzky PSS mimo ZSS.

Možné je uskutočniť výnimky pri zabezpečení prísneho dodržiavania protiepidemiologických opatrení z nasledujúcich dôvodov:

 • pri paliatívnom sprevádzaní príbuzného v terminálnom štádiu ochorenia (umožnené len za použitia plexisklovej zásteny, je potrebné priniesť si so sebou potvrdenie o negatívnom výsledku antigénového alebo PCR testu, nie staršie ako 24 hodín, respirátor, jednorazové rukavice a plášť)
 • návšteva kňaza

V ZSS aj naďalej ponúkame možnosť telefonických hovorov a online videohovorov, ktoré si môžete vopred nahlásiť na sociálnom úseku.

Veci nevyhnutných potrieb pre PSS je po dohode so sociálnym úsekom možné priniesť na vrátnicu zariadenia.

O aktuálnych zmenách Vás budeme informovať prostredníctvom internetovej stránky, prípadne nás môžete telefonicky kontaktovať.

Veríme, že túto neľahkú situáciu zvládneme a v období Vianoc sa budete môcť so svojimi blízkymi stretnúť pri návšteve v ZSS alebo stráviť vianočné sviatky v domácom prostredí.

Za pochopenie a trpezlivosť ďakujeme.

V Olichove dňa 25.11.2021,                             Mgr. Katarína Šurdová, riaditeľka SVETLO, ZSS Olichov


POKYNY K NÁVŠTEVÁM PLATNÉ    od 18.11.2021        do 24.11.2021

Vzhľadom na neustále sa zhoršujúcu epidemickú situáciu sa krízový tím zariadenia rozhodol zrušiť návštevy klientov vo vonkajších priestoroch zariadenia, nakoľko musíme chrániť životy a zdravie našich klientov a zamestnancov.

Návštevy klientov, ktorí sú ležiaci a nemožno ich vysadiť a z tohto dôvodu príbuzní prichádzajú na oddeleniebudú umožnené len za použitia plexisklovej zásteny. Je potrebné, aby príbuzní mali so sebou

 • potvrdenie o negatívnom výsledku antigénového alebo PCR testu, nie staršie ako 24 hodín,
 • respirátor, rukavice a jednorazový plášť

V návštevnom domčeku bude umožnená návšteva len pri dodržaní aktuálnych epidemických opatrení (dezinfekcia, respirátor, rukavice)

 • Každú návštevu je potrebné nahlásiť aspoň jeden deň dopredu.
 • Čas trvania návštevy je maximálne 30 minút, nakoľko po každej návšteve musíme priestor vydezinfikovať a taktiež preto, aby sme mohli nastaviť harmonogram návštev a tým umožnili návštevu všetkým klientom.
 • Pre osoby vstupujúce do zariadenia je pri vstupe do zariadenia dostupná, na bezpečnom mieste umiestnená, dezinfekcia rúk.
 • Každý návštevník je povinný pri vstupe do areálu pravdivo vyplniť a podpísať čestné prehlásenie, že nebol posledné 2 týždne v zahraničí a nie je si vedomý toho, že by bol v kontakte s osobou s podozrením alebo s potvrdením infekcie koronavírusom.
 • Pokiaľ návštevník žije v spoločnej domácnosti s osobou chorou na COVID-19, alebo podozrivou z ochorenia COVID-19, alebo bol s takouto osobou v kontakte, alebo v jeho blízkej rodine, s ktorou je v styku, je niektorý príslušník rodiny v karanténe, bude mu umožnený vstup do návštevného domčeka za týchto podmienok:
  • musí sa preukázať negatívnym výsledkom antigénového testu, nie starším ako 24 hodín
  • bude mu zmeraná teplota,
  • bude mať na sebe jednorazový oblek, respirátor a rukavice

Tieto opatrenia slúžia nielen na ochranu klienta, ale aj na ochranu zamestnancov, ktorí majú službu na vrátnici pri vstupe do zariadenia, pretože pri meraní teploty aj pri predkladaní osobných dokladov pri zapisovaní do knihy návštev prichádzajú do priameho kontaktu s návštevami.

 • Povolené je priniesť klientom iba potraviny, ktoré sú hygienicky zabalené a majú dlhšiu dobu trvanlivosti (nie napr. zákusky, rezne ap.). Všetky balíčky sa odovzdajú na vrátnici, kde sa dezinfikujú a po 3 hodinách sa odovzdajú klientom.
 • Frekvencia návštev u jedného klienta je najviac jeden krát za týždeň, aby sa návštevy umožnili všetkým klientom, vzhľadom na to, že návštevné hodiny sú v dôsledku vývoja epidemiologickej situácie regulované.
 • Návštevník, a tiež zamestnanec, ktorý s ním prichádza do kontaktu, ako aj navštevovaný klient musia mať vhodne prekryté horné dýchacie cesty (rúško, respirátor). Toto opatrenie sa nevzťahuje na klientov, u ktorých to vzhľadom na ich znevýhodnenie nie je možné alebo žiadúce, ktorí nemusia mať prekrytú tvárovú časť.
 • Po ukončení návštevy budú všetky dotykové plochy v návštevnej miestnosti vydezinfikované.

Prosíme o ohľaduplnosť a rešpektovanie uvedených pravidiel. Za pochopenie ďakujeme.

V Olichove dňa 16.11.2021, Mgr. Katarína Šurdová, riaditeľka "SVETLO", ZSS OlichovVideohovor

Naše zariadenie pripravilo možnosť komunikácie našim klientom s ich rodinnými príslušníkmi aj formou videohovoru a to prostredníctvom aplikácie MESSENGER a SKYPE. Videohovor s daným klientom je možné zabezpečiť v pracovných dňoch po telefonickej dohode. Je potrebné kontaktovať sociálne oddelenie v našom zariadení na tel. č. 037/6305290 v pracovných dňoch, v čase od 6:30 do 14:30 hod., kde dostanete presné inštrukcie, ako videohovor uskutočniť a zároveň si dohodnete deň a hodinu videohovoru. Dĺžka videohovoru je maximálne 10 minút, aby sme mohli vyhovieť čo najviac záujemcom. 

V Olichove 2.11.2020


Vaše podnety a pripomienky môžete podať písomne poštou na adresu zariadenia, prípadne elektronicky na email svetlo@zssolichov.sk alebo vyplnením tohoto kontaktného formulára.

 Sponzori  - poďakovanie

Úvod      COVID 19     O nás      Podmienky prijatia        Fotogaléria       Ako si tu žijeme     Kontakt       Kde sídlime   Ochrana osobných údajov             Verejné informácie        Výročné správy         EON                Olichovníček         OZ Svetlo pre Olichov               2% z dane              Povedali a napísali o nás