COVID 1919.11.2021 bola väčšina našich klientov zaočkovaná treťou dávkou proti ochorenie COVID-19


19.3. 2021 - očkovanie klientov a zamestnancov 2. dávkou vakcíny proti ochoreniu COVID-19


19.2. a 22.2.2021 - očkovanie klientov a zamestnancov 1. dávkou vakcíny proti ochoreniu COVID-19


Oznam verejnosti 

30.04.2020

Týmto oznamujeme verejnosti, že "SVETLO", Zariadenie sociálnych služieb, Olichov 601/1 má spracovaný krízový plán zariadenia.


Vážení príbuzní, vážená verejnosť.

Ochorenie COVID-19 mení všetky aspekty našich životov aj práce. Spoločne čelíme tejto kríze a sústreďujeme sa na to, aby sme čo najlepšie chránili Vašich blízkych, ako aj svojich zamestnancov. Verte, že všetka pozornosť našich zamestnancov, práca a energia sa sústreďuje na ochranu Vašich blízkych. Aktívne spolupracujeme s odborníkmi RÚVZ Nitra, lekármi, zriaďovateľom. Na základe konzultácii s nimi robíme všetky opatrenia na zvládnutie ochorenia v zariadení. Chcem Vás uistiť, že hľadáme všetky prostriedky a spôsoby ako čeliť krízovej situácii. Postupnými krokmi sa nám darí dostať ochorenie pod kontrolu. Ubezpečujem Vás, nové prípady chorých prijímateľov sociálnych služieb, sú ojedinelé.

Prosím, podporte nás v našom úsilí.

Len s Vašou podporou a dôverou je možné túto náročnú situáciu zvládnuť.

V Olichove 19.01.2021                                                 Riaditeľka zariadenia Mgr. Katarína Šurdová,  


Oznam pre príbuzných 06.01.2021

Situácia na Slovensku je veľmi náročná pre nás mnohých. Napriek tomu sme si priali ostať zdraví čo najdlhšie, v čom ste nás podporovali aj Vy, príbuzní našich klientov a všetci priatelia zariadenia. Dlhý čas od prepuknutia pandémie sme ochoreniu úspešne odolávali. Nový rok sme žiaľ nezačali dobre a antigénové testovanie dňa 03.01. 2021 odhalilo prvých troch klientov, ktorých výsledok na koronavírus bol pozitívny, aj napriek našej snahe a prísnym opatreniam. K dnešnému dňu máme 12 pozitívnych klientov. Všetci sú zatiaľ bezpríznakoví a izolovaní od ostatných zdravých klientov v pavilóne "C", ktorý je vybavený vlastnými sociálnymi zariadeniami. Pravidelne pokračujeme v testovaní, dbáme na celkovú zvýšenú hygienu a dezinfekciu. Naďalej poskytujeme všetkým klientom kvalitnú starostlivosť. Keďže ochorenie si nevyberá, máme nedostatok personálu. Touto cestou Vás preto prosíme o zhovievavosť, trpezlivosť a predovšetkým modlitbu. Tých príbuzných, ktorí nám poskytli e-mailovú adresu budeme pravidelne priebežne informovať o tom, ako sa ich blízkemu darí. V prípade zmeny zdravotného stavu klientov, bezodkladne informujeme rodinu. Robíme čo je v našich silách a veríme, že túto neľahkú situáciu zvládneme čo najlepšie.


Všetky dôležité a aktuálne informácie o ochorení COVID−19 a o opatreniach, ktoré Slovensko prijíma v boji proti nemu nájdete na stránke https://korona.gov.sk/


Priebežné testovanie zamestnancov a klientov 18.12.2020  

Ďalšie testovanie v našom zariadení sme zvládli na výbornú. Testovanie antigénovými testami ukázalo, že všetci klienti aj testovaní zamestnanci sme zdraví - testy vyšli negatívne.


Priebežné testovanie zamestnancov a klientov 4.12.2020 

Po dvoch týždňoch sme sa v našom zariadení opäť testovali antigénovými testami na Covid-19. Naše sestričky otestovali 187 klientov a 119 zamestnancov nášho zariadenia a môžeme s radosťou oznámiť širokej verejnosti, že výsledkom testovania je skutočnosť, že všetky testy vyšli negatívne.


Priebežné testovanie zamestnancov a klientov 20.11.2020

V piatok 20.11.2020 sme sa v našom zariadení opäť testovali antigénovými testami podľa usmernenia MPSVR SR. Naše skvelé tímy otestovali 191 klientov a 118 zamestnancov a s potešením oznamujeme širokej verejnosti, no najmä príbuzným našich klientov, že výsledky všetkých antigénových testov na Covid-19 v našom zariadení boli negatívne.


Celoplošné testovanie - 2.kolo

V piatok 6.11.2020 v našom zariadení naše tímy otestovali všetkých našich prítomných klientov  v počte 194 a taktiež 117 našich zamestnancov. Všetkým vyšli negatívne antigénové testy a dostali sme nové certifikáty.  Naďalej pokračujeme v preventívnych opatreniach a pevne veríme, že spoločnými silami aj v budúcnosti všetko zvládneme.


Celoplošné testovanie - 1.kolo

V našom zariadení prebehlo v dňoch 30.10. a 31.10.2020 celoplošné testovanie všetkých klientov a zamestnancov a s radosťou Vám oznamujeme, že výsledky všetkých antigénových testov boli negatívne


Dňa 1. októbra 2020 je vyhlásený núdzový stav na dobu 45 dní na celom území SR. Zároveň vstupujú do platnosti nové opatrenia týkajúce sa cestovania, nosenia rúšok a hygienických opatrení pre prevádzky. 

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v nadväznosti na zhoršenie epidemiologickej situácie spôsobené výrazne zvýšeným počtom pozitívne testovaných osôb na ochorenie COVID - 19 v Slovenskej republike vydal opatrenie, ktorým uložil zákaz pohybovať sa na verejnosti v exteriéroch, v priestoroch interiérov budov alebo v prostriedkoch verejnej dopravy bez prekrytia horných dýchacích ciest (nos, ústa) ako je napríklad rúško, šál, šatka. Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - opatrenie rúška platné od 1.10.2020 si môžete prečítať tu 

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia -opatrenie prevádzky a hromadné podujatia platné od 1.10.2020  nájdete tu 


Testovanie na COVID-19

V dňoch 11.5.2020 - 13.5.2020 prebehlo v našom zariadení testovanie klientov a zamestnancov na COVID-19 prostredníctvom rýchlotestov. Otestovaní boli všetci klienti nachádzajúci sa v zariadení a taktiež všetci zamestnanci. Výsledok testovania - VŠETKY TESTY BOLI NEGATÍVNE. 

Naďalej pokračujeme v preventívnych opatreniach a veríme, že spoločnými silami túto mimoriadnu situáciu úspešne zvládneme.

Úvod      Aktuálne oznamy         O nás          Podmienky prijatia         Fotogaléria         Ako si tu žijeme        Kontakt    Kde sídlime        Ochrana osobných údajov        Verejné informácie    Výročné správy        EON      Olichovníček        OZ Svetlo pre Olichov           2% z dane        Povedali a napísali o nás