KTO SME

Aký je náš príbeh

HISTÓRIA

8.septembra 1937 v okrese Zlaté Moravce prikúpil Spolok sluchovo postihnutých poľnohospodársku usadlosť Olichov od grófa Františka Hreblayho a v starých čeľadníckych domoch umiestnil svojich chovancov. V roku 1938 sa začala stavať nová budova, ktorá bola dokončená v roku 1940 (v súčasnosti označená ako "pavilón A"). Novostavba dostala meno Domov pre hluchonemých v Olichove a svojmu účelu bola odovzdaná 3.novembra 1940. Bola to moderná stavba pre 80 chovancov Do roku 1950 patril Domov Spolku pre sluchovo postihnutých.

Vzhľadom na politické zmeny sa existencia dobrovoľných sociálnych a charitatívnych spolkov stala neúčinnou a tak dňom 1.1. 1951 bol Domov pre hluchonemých v Olichove začlenený pod správu štátu. Jeho ďalší vývoj určovala sociálna politika štátu. Nepočujúci boli začlenení do spoločnosti a štruktúra klientov v Domove sa začala postupne meniť. Začali tu pribúdať chovanci s psychiatrickými diagnózami.

V rokoch 1950 - 1955 bola vybudovaná ďalšia budova (súčasný "pavilón B"), kde mala administratíva jednu kanceláriu. Na 1. poschodí boli ambulancie pre všeobecného lekára, gynekológa, stomatológa a neurológa, ktorí sem pravidelne, každý týždeň dochádzali. Na 2. poschodí boli ubytované rehoľné sestričky, ktoré pracovali s psychiatrickými chovancami. Rehoľné sestry v dôsledku politických udalostí odišli v roku 1958 zo zariadenia a boli nahradené civilnými pracovníkmi. V tomto období sa postavila aj budova, v ktorej boli dielničky pre "chovancov" (súčasný pavilón C). 

V roku 1975 v "akcii Z" bol obcou Volkovce postavený nový pavilón D s kapacitou 90 miest.

V roku 1991 bol dostavaný pavilón E s kapacitou 52 miest a v roku 1992 sa doň nasťahovali prví klienti.

1.7.2002 sa stal Nitriansky samosprávny kraj zriaďovateľom Domova sociálnych služieb Olichov. Tento názov bol v roku 2009 zmenený  na "SVETLO", Zariadenie sociálnych služieb Olichov.

V roku 2017 bola dokončená komplexná rekonštrukcia pavilónu A a nastal zvýšený záujem zo strany seniorov o umiestnenie v našom zariadení v rámci Špecializovaného zariadenia. Rapídne poklesol počet záujemcov o umiestnenie do Domova sociálnych služieb. 

 

SÚČASNOSŤ

Zariadenie sa nachádza v samostatnom oplotenom areáli. Areál je rozľahlý, pekne udržiavaný. Je tu veľa zelene, stromov, oddychové zóny, besiedky, mobilné záhradky, kde môžu klienti tráviť svoj čas. 

V areáli zariadenia sa nachádza viacero budov. Pavilón A, D a E slúžia na ubytovanie klientov, pavilón B slúži ako administratívna budova a v pavilóne C sa nachádza práčovňa a sklady, Máme tu aj Dom smútku a vonku je aj malá kaplnka, kde sa môžu klienti pomodliť.

UBYTOVANIE

Zariadenie poskytuje svojou kapacitou ubytovanie pre 201 klientov, ktorí vzhľadom na svoj vek, zdravotný stav, stupeň odkázanosti a druh sociálnej služby sú rozdelení do troch pavilónov. K dispozícii sú štandardne vybavené izby. 

Zrekonštruovaný pavilón "A" je trojpodlažný a má kapacitu 70 lôžok. Sú tu tri oddelenia pre ženy a dve pre mužov. Nachádzajú sa tu jedno, dvoj a trojlôžkové izby. 

V pavilóne "D" s kapacitou 75 miest sú na dvoch podlažiach ubytovaní muži v päťlôžkových izbách.

Pavilón "E" má kapacitu 56 miest. Sú tu štvorlôžkové izby a ubytované sú tu ženy

STRAVOVANIE

Stravovanie je zabezpečené v spoločnej jedálni, pre imobilných a čiastočne imobilných klientov v spoločenských miestnostiach na jednotlivých poschodiach. Klientom, ktorí sú pripútaní na lôžko, sa strava podáva na izbách, vybavených na stolovanie obslužnými servírovacími stolíkmi. Okrem racionálnej stravy varíme aj bezlepkovú a diabetickú stravu.Stravu podávame 5-krát denne a v prípade diéty 6-krát denne.

INÉ SLUŽBY

Zariadenie poskytuje aj ďalšie služby, ako je upratovanie, pranie a žehlenie odevov a pod. 

Služby, ako je  strihanie, holenie a pedikúra, môžu klienti využiť priamo v zariadení.

V zariadení sa nachádza kaplnka, v ktorej sa raz za týždeň konajú sväté omše. Kňaz po sv. omši navštevuje jednotlivé oddelenia a tak aj imobilní klienti majú možnosť pristupovať k sviatostiam. 

Úvod     Aktuálne oznamy      COVID 19      Podmienky prijatia       Fotogaléria       Ako si tu žijeme        Kontakt   Kde sídlime          Ochrana osobných údajov              Verejné informácie          Výročné správy          EON      Olichovníček       OZ Svetlo pre Olichov        2% z dane        Povedali a napísali o nás