Sponzori

Ľudmila Kuníková Šamková

Pozemskému anjelovi

Anjel si krídla vyzliekol,

aby podľa predstáv

ľudí vyzeral.

Nič nevravel, nežiadal,

ľuďom pomáhal.

Ľudia anjela bez krídel

nepoznajú,

keď v tele človeka býva

hoci sa s ním rozprávajú.

On s nimi ich život sníva

a pomáha im žiť.

Snažme sa takého

anjela pochopiť.

Nič nám nebráni,

pomáhať mu v konaní.

Ďakujeme sponzorom: