Naši sponzori v roku 2020

Ďakujeme sponzorom, ktorí aj v týchto ťažkých časoch myslia na našich klientov.

Ďakujeme Ing. Augustínovi Dobišovi AD Spectrum, Zlaté Moravce, ktorý nás pred Veľkonočnými sviatkami, ale aj po nich obdaroval až šesť krát výbornými čerstvými zákuskami.

Ďakujeme tiež obchodnému reťazcu Kaufland Zlaté Moravce, ktorý nám viackrát v tomto období daroval čerstvú zeleninu a ovocie a podporil tým zdravie našich klientov.

Ď A K U J E M E

Ľudmila Kuníková Šamková

Pozemskému anjelovi

Anjel si krídla vyzliekol,

aby podľa predstáv

ľudí vyzeral.

Nič nevravel, nežiadal,

ľuďom pomáhal.

Ľudia anjela bez krídel

nepoznajú,

keď v tele človeka býva

hoci sa s ním rozprávajú.

On s nimi ich život sníva

a pomáha im žiť.

Snažme sa takého

anjela pochopiť.

Nič nám nebráni,

pomáhať mu v konaní.

Ďakujeme sponzorom