Naši sponzori v roku 2023

Ďakujeme veľmi pekne za sponzorské dary od rôznych spoločností, ktoré veľmi potešili našich klientov

  • Spoločnosť DR.MAX - Prenosná plošina MOVER AQUA       Finančná čiastka na pokrytie nákladov športového                      dňa DROZDOVO 2023
  • Spoločnosť LEDVANCE- žiariče STERIWHITW 
  • Spoločnosť HALEON LEVICE s.r.o. - tlačiarne
  • INMEDIA - potraviny na spoločenské udalosti v zariadení
  • Mäsokombinát Nord Svit - mäso a mäsové výrobky na spoločenské udalosti
  • Nadácia NBS – knižná zbierka
  • PFA FC ViOn – futbalové lopty

Tešíme sa na spoluprácu aj v budúcnosti

Ď A K U J E M E

Ľudmila Kuníková Šamková

Pozemskému anjelovi

Anjel si krídla vyzliekol,

aby podľa predstáv

ľudí vyzeral.

Nič nevravel, nežiadal,

ľuďom pomáhal.

Ľudia anjela bez krídel

nepoznajú,

keď v tele človeka býva

hoci sa s ním rozprávajú.

On s nimi ich život sníva

a pomáha im žiť.

Snažme sa takého

anjela pochopiť.

Nič nám nebráni,

pomáhať mu v konaní.

Ďakujeme sponzorom