Iné služby

Zariadenie poskytuje aj ďalšie služby, ako je upratovanie, pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva.

Služby, ako je strihanie, holenie a pedikúra, môžu klienti využiť aj priamo v zariadení.

V zariadení sa raz za týždeň konajú sväté omše. Kňaz po sv. omši navštevuje jednotlivé oddelenia a tak aj imobilní klienti majú možnosť pristupovať k sviatostiam - svätá spoveď, sväté prijímanie, pomazanie chorých.