2% z dane

Pomôžte nám skvalitniť podmienky poskytovanej starostlivosti o klientov "SVETLO" ZSS Olichov, venujte Vaše 2%  našim klientom, aby mohli svoj život prežívať plnohodnotnejšie. Ďakujeme.

Úvod     Aktuálne oznamy   COVID 19   O nás   Podmienky prijatia   Fotogaléria   Ako si tu žijeme  Kontakt              Kde sídlime            Ochrana osobných údajov           Zverejňovanie zmlúv a faktúr  Verejné obstarávanie                     Verejné dokumenty                    Výročné správy                     EON          Olichovníček                                     OZ Svetlo pre Olichov                             Povedali a napísali o nás