Ošetrovateľská starostlivosť

Ošetrovateľská starostlivosť o klientov je zabezpečená kvalifikovanými zdravotnými sestrami a praktickými sestrami- asistentami, ktoré pracujú v nepretržitej prevádzke pod vedením vedúcej opatrovateľsko-ošetrovateľského úseku Mgr. Miriamy Galbavej.

Sestry vykonávajú základnú ošetrovateľskú starostlivosť : 

  • objednanie a zabezpečenie vyšetrenia u odborných lekárov,
  • objednanie a zabezpečenie liekov, zdravotníckych a inkontinenčných pomôcok
  • prípravu a podávanie liekov a inzulínu podľa ordinácie lekára, 
  • ošetrovateľské úkony podľa zákona, 
  • u diabetikov sledovanie cukru v krvi, 
  • meranie fyziologických funkcií a sledovanie celkového zdravotného a psychického stavu klientov, 
  • poskytnutie prvej pomoci, privolanie RZP, 

Sestry dbajú na dodržiavanie liečebných postupov, sledujú a evidujú užívanie liekov klientov. O ošetrovateľských výkonoch sa vedie príslušná dokumentácia.

Zariadenie poskytuje sprievod a v prípade potreby zabezpečuje dopravu na odborné vyšetrenia klientovi, ktorý nemá blízku osobu, ktorá by tento sprievod mohla poskytnúť. Inak ho zabezpečí dohodou s blízkou osobou, ktorá ho poskytne. Zariadenie disponuje kompenzačnými pomôckami, ktoré poskytuje bez úhrady.