Adresa

"SVETLO", Zariadenie sociálnych služieb Olichov

Olichov 601/1, 

951 87 Volkovce

Vedenie zariadenia "SVETLO", ZSS Olichov:

Mgr. Katarína Šurdová, riaditeľka 
Ing. František Dobšovič, vedúci ekonomicko - prevádzkového úseku
Mgr. Anna Mikulová, vedúca opatrovateľsko-ošetrovateľského úseku
Vladimír Klučiar, vedúci prevádzky


Telefónne číslo

Tel.: 037 / 6305 290

Fax: 037 / 6305 293

Email

svetlo@zssolichov.sk   

Napíšte nám

Kontaktný formulár