Ako si tu žijeme

 

V decembri 2019 sme oslávili tri roky fungovania nášho občianskeho združenia. Tento rok bol pre OZ a naše zariadenie veľmi úspešný, podarilo sa nám pokračovať v nadviazaných spoluprácach s firmami, organizáciami a komunitami v okolí: firma SECOP, firma LEDVANCE, firma DELFINGEN, FC ViOn, OZ PFA FC ViOn, mesto Zlaté Moravce, obec Čierne Kľačany,...

Čas Vianoc sme si tento rok spríjemnili vlastnou prípravou vianočných oblátok, medovníkov a drobného pečiva, ktoré pripravovali klienti s inštruktormi sociálnej rehabilitácie. Počas príprav na Vianoce sme vyrobili rôzne dekorácie do spoločných priestorov ZSS.

Krajské osvetové centrum Nitra dňa 7.-8.12.2019 zorganizovalo v kultúrnom dome v Čiernych Kľačanoch prezentačno vzdelávacie stretnutie ochotníckych divadiel z okolitého regiónu. Sme nesmierne vďační a potešení že tento rok oslovili aj naše zariadenie. Vďaka pozitívnej odozve nášho predstavenia "Cisárové nové šaty", mali naši klienti možnosť opäť s...

Darujme lásku - výstižný názov krásnej vianočnej akcie v našom zariadení, vďaka ktorej každá minúta dnešného dňa bola naplnená láskou a radosťou. Láskou a radosťou nefalšovanou, takou, akú mnohí naši klienti doteraz nezažili. Ďakujeme nášmu vianočnému anjelovi - pani Mgr. Zuzane Hoare a tiež dobrovoľníkom, ktorí ukryli poklady pre našich klientov...

Adventný čas je prípravou na Vianoce a naši klienti završujú svoju celoročnú snahu účasťou na rôznych predajných akciách. Ich tvorivosť a šikovnosť majú možnosť ľudia podporiť kúpou vianočných dekorácií a predmetov a tým podporiť ich snahu a ďalšiu prácu. Tento rok sme dostali opäť pozvanie od firmy LEDVANCE, ktorá už druhýkrát usporiadala vianočnú...

Tento rok sme sviatok svätého Mikuláša oslavovali už 29.novembra. Na Mikulášsky večierok plný dobrého jedla a zábavy sa vždy veľmi tešíme. Všetci sme sa stretli v krásne vyzdobenom kultúrnom dome v Tekovských Nemciach spolu s našimi priateľmi z iných zariadení "BENEFIT" ZSS Ľudovítová, "CLEMENTIA ZSS Kovarce, "HARMÓNIA" ZSS Horné Štitáre, "V...

OPORA SPP

27.11.2019

Vďaka Nadácii SPP sme v našom zariadení mohli realizovať 2 projekty zamerané na individuálny rozvoj konkrétnych klientov. Ingrida B. a Ľubomír H. sa vďaka podpore od SPP mohli venovať aktivitám, ktoré boli zamerané na rozvoj ich osobnosti a efektívneho využívania ich voľného času.

OPORA SPP 2019

26.11.2019

Vďaka Nadácii SPP v programe Opora 2019 sme dostali možnosť zakúpiť dynamický vertikalizátor (parapódium pre dospelých). Naším cieľom je mobilizovať klienta p. Lacka S., aby postupne, vďaka tréningu na parapódiu, získal schopnosť samostatnej chôdze, alebo chôdze s oporou parapódia. Samotné parapódium je zdravotná pomôcka, ktorá je presne určená na...

Vďaka dotácie na kultúru od mesta Zlaté Moravce, občianske združenie SVETLO PRE OLICHOV v priebehu septembra až novembra 2019 zrealizovalo pre deti materských škôlok v Zlatých Moravciach tvorivé workshopy, zamerané na učenie sa základom posunkovej reči a tradičné remeslá. Za aktívnej spolupráce našich nepočujúcich klientov ZSS "SVETLO" sa deti z MŠ...

Sme nesmierne potešení, že sme ako víťazi krajskej prehliadky dramatickej tvorby ZSS "Oskar 2019" dostali možnosť hrať na naozaj profesionálnych "doskách", obklopení skvelým publikom. Naše predstavenie "Cisárové nové šaty", v tak krásnom prostredí... Naozaj sme si to užili. Ďakujeme Starému divadlu Karola Spišáka za skvelé prijatie a DAB Nitra za...