Opatrovateľská starostlivosť

Opatrovateľská starostlivosť v našom zariadení je zabezpečovaná našimi opatrovateľkami, ktoré pracujú v nepretržitej prevádzke 24 hodín denne, pod vedením  koordinátorov opatrovateľského procesu. 

Na pavilóne A s kapacitou 70 miest, kde sa nachádza mužské aj ženské oddelenie,  je koordinátorkou  pani Erika Malá. 

Na pavilóne D s kapacitou 75 miest, kde sú ubytovaní muži, je koordinátorkou  pani Mgr. Miroslava Horná.

Pavilón E s kapacitou 56 miest, kde sú ubytované ženy, pracujú opatrovateľky pod vedením koordinátorky  pani Zuzany Godorovej. 

Opatrovateľské úkony = starostlivosť o klienta podľa stupňa odkázanosti. Tvoria ich:

 • hygienická starostlivosť
 • kúpeľ, sprchovanie
 • podávanie jedla a pomoc pri jedení imobilným klientom
 • starostlivosť o osobné šatstvo
 • pomoc pri obliekaní a vyzliekaní
 • výmena inkontinenčných pomôcok
 • mobilizovanie, pomoc pri pohybe
 • polohovanie
 • nácvik základných sebaobslužných činností
 • sprevádzanie k lekárovi a pod.
 • sprevádzanie klientov na kultúrne a spoločenské akcie