Opatrovateľská starostlivosť

Opatrovateľská starostlivosť v našom zariadení je zabezpečovaná našimi opatrovateľkami, ktoré pracujú v nepretržitej prevádzke 24 hodín denne, pod vedením  koordinátorov opatrovateľského procesu. 

Na pavilóne A s kapacitou 70 miest, kde sa nachádza mužské aj ženské oddelenie,  je koordinátorkou  pani Erika Malá. 

Na pavilóne D s kapacitou 75 miest, kde sú ubytovaní muži, je koordinátorkou  pani Mgr. Miroslava Horná.

Pavilón E s kapacitou 56 miest, kde sú ubytované ženy, pracujú opatrovateľky pod vedením koordinátora  pána Mariána Romana. 

Opatrovateľské úkony = starostlivosť o klienta podľa stupňa odkázanosti. Tvoria ich:

  • hygienická starostlivosť
  • kúpeľ, sprchovanie
  • podávanie jedla a kŕmenie imobilných klientov
  • starostlivosť o osobné šatstvo, o kuchynky
  • pomoc pri obliekaní a vyzliekaní
  • výmena inkontinenčných pomôcok
  • polohovanie
  • nácvik základných sebaobslužných činností
  • sprevádzanie k lekárovi a pod.
  • sprevádzanie klientov na kultúrne a spoločenské akcie