Rok 2020

Verejné obstarávanie,vyraďovanie majetku, objednávky, faktúry, zmluvy 

Súhrnné štvrťročné správy o zákazkách VO sú zverejnené v profile "SVETLO", ZSS Olichov na stránke Úradu pre verejné obstarávanie.