Rok 2016

Verejné obstarávanie,vyraďovanie majetku, objednávky, faktúry, zmluvy  

Súhrnné štvrťročné správy o zákazkách VO sú zverejnené v profile "SVETLO", ZSS Olichov na stránke Úradu pre verejné obstarávanie.