Rok 2021

Verejné obstarávanie, vyraďovanie majetku, objednávky, faktúry, zmluvy

Súhrnné štvrťročné správy o zákazkách VO sú zverejnené v profile "SVETLO", ZSS Olichov na stránke Úradu pre verejné obstarávanie.