DIVADELNÝ VEČER KLIENTOV „SVETLO“ ZSS OLICHOV

19.07.2019

Dňa 4.7.2019 v MSKŠ v Zlatých Moravciach predstavili klienti ZSS "SVETLO" dve krátke divadelné inscenácie. Ako prvé mali diváci možnosť vidieť spracovanie klasickej rozprávky Hansa Christiana Andersena Cisárové nové šaty a potom nasledoval skutočný príbeh našej nepočujúcej klientky Julky. Oba príbehy mali u publika veľký ohlas.

Pri rozprávke sa smiala celá sála a náš talentovaný Ľuboš Horvát exceloval v hlavnej úlohe cisára. Príbeh našej klientky Julky zas väčšinu prítomných dojal k slzám. Naozaj silný a skutočný príbeh ženy, ktorá prišla o dieťa a stretla sa s ním až po 50 tich rokoch dotvorila hudobná dramaturgia a autentické stvárnenie hlavnej úlohy v podaní našej nepočujúcej klientky Ingrid Beníkovej.

Všetci návštevníci mali možnosť po predstaveniach vyskúšať si tradičné remeslá na workshope vo foajé MSKŠ. Táto krásna udalosť bola zavŕšením projektu OZ SVETLO PRE OLICHOV - zamestnaneckého grantového programu s názvom "Poďme spolu tvoriť" Nadácie ČSOB. Celý projekt trval od januára 2019, nadviazali sme spoluprácu so Základným klubom Jednoty dôchodcov Volkovce, zrealizovali sme tvorivé workshopy v ZŠ a MŠ Volkovce. Deti dostali možnosť sa v priamej interakcii s klientmi ZSS naučiť základy posunkového jazyka a vyskúšať tradičné remeslá ako práca s hlinou, pletenie košíkov či paličkovanie.

Sme radi, že vďaka NADÁCII ČSOB sme zrealizovali akcie, na ktorých sme podporili integráciu a inklúziu, komunikáciu, empatiu a hlavne klienti ZSS dokázali, že vedia plnohodnotne participovať na kultúrno spoločenskom dianí v miestnej komunite.