KONCERT ŽIAKOV ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLY

16.04.2019

Dňa 16. apríla 2019 o 14,00 hod. sme už druhý rok v našom zariadení privítali žiakov a pedagógov Základnej umeleckej školy Zlaté Moravce. Žiaci pod vedením pedagógov prezentovali výsledky svojho štúdia spevom, hrou na husle, klavír, gitaru, saxofón, akordeón či flautu. Koncert nám priniesol krásny umelecký zážitok. Bol i príležitosťou pre klientov odvďačiť sa účinkujúcim vlastnoručne vyrobenými darčekmi. Táto pekná akcia by sa neuskutočnila bez finančnej podpory Nitrianskeho samosprávneho kraja. Tešíme sa zo spolupráce zo ZUŠ Zlaté Moravce a ďakujeme všetkým účinkujúcim žiakom a pedagógom.

Mgr. Simona Blažková, Dis. art