Nadácia SPP – program OPORA

13.10.2022

Vďaka Nadácii SPP a grantovému programu OPORA sme mohli plniť projekt zameraný na rozvoj individuálnych potrieb našej klientky pani Sašky. Klientka sa veľmi teší, keď môže vyrábať výrobky, ktorými spraví radosť druhým. Doteraz vyrábala pletené podsedáky, ktoré využívajú druhí klienti v terapeutickej skupine. Tkanie si vyskúšala len na detských krosnách a veľmi ju to bavilo. Nákupom ozajstných krosien sme pani Saške splnili sen, začala sa venovať aktivite, v ktorej vidí zmysel a ktorá ju aj napĺňa. Počas trvania projektu si základy práce s krosnami osvojili najskôr inštruktorky sociálnej rehabilitácie, ktoré následne naučili zručnosti aj pani Sašku. Školenie pani Saška absolvovala niekoľkokrát aj s pani Soňou Valentovou, ktorá sa tkaniu na krosnách venuje už dlhšie a ktorá osobne prišla do nášho zariadenia a počas spoločne strávených chvíľ odovzdala našej klientke svoje skúsenosti. Spoločne nasnovali osnovnú niť a následne utkali koberec. Pani Saška si zároveň vyskúšala ukončenie koberca. Svoje zručnosti potom pani Saška spolu s inštruktormi sociálnej rehabilitácie využila počas terapeutických stretnutí, kedy vyrábala koberčeky a podložky. Utkané výrobky boli odprezentované aj na predajných trhoch počas jarmoku v Zlatých Moravciach ako aj počas Dňa otvorených dverí v našom zariadení. Zároveň tieto výrobky tvoria súčasť stálej predajnej výstavky v priestoroch terapeutických dielní. Tkanie kobercov si pani Saška počas doby trvania projektu veľmi obľúbila, stále rada tká a teší sa že je o tieto výrobky stále veľký záujem. Vďaka projektu sa pani Saška stretla s novými ľuďmi, či už počas výučby práce na tkáčskych krosnách a tiež počas výstav a workshopov, čo výrazne prispelo k jej socializácii.