Október - mesiac úcty k starším

19.10.2023

Október je mesiacom úcty k starším. Sme radi, že práve pri tejto príležitosti si už tradične pre našich klientov pripravili vystúpenie deti Základnej školy z Čiernych Kľačian. Zazneli známe piesne, básne, videli sme tanec a aj krátke divadielko, za čo všetkým účinkujúcim patrí veľká vďaka.