Silvestrovská zábava

29.12.2023

Ako ten čas rýchlo plynie. Ani sme sa nenazdali a máme tu ukončenie roku 2023. Už od rána pani riaditeľka spolu so svojimi pomocníkmi varila kapustnicu a chystal sa silvestrovský punč. V jedálni na klientov čakal bohatý kultúrny program a silvestrovská zábava. Klienti si zasúťažili, vyskúšali si znalosti v Olichovskom kvíze, zatancovali si balónový tanec a zabavili sa pri hudbe. Nechýbala ani bohatá tombola, či fotokútik.

V mene klientov aj zamestnancov želáme všetkým našim priateľom a priaznivcom: 

Nech ruka Božia  Vás v roku novom vedie, nech prežijete ďalší pekný rok v slede. 

 Nech dary jeho milosti Vás po celý rok chránia, nech dá Vám šťastia, radosti a hojnosť požehnania.