Školenie klientov o ochrane pred požiarmi

28.08.2023

"SVETLO", Zariadenie sociálnych služieb Olichov vykonávazv zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi a vykonávacej vyhlášky č. 121/2001 Z. z. o požiarnej prevencii každoročne školenie klientov ako osôb, ktoré sa s vedomím právnickej osoby zdržujú v jej objektoch a priestoroch. Tento rok sme úlohu splnili 25.08.2023. 

Účelom tejto prípravy bolo vysvetliť klientom význam požiarnej ochrany v podmienkach zariadenia, spôsob jej zabezpečenia ako aj naučiť ich jednoduchým úkonom na zabránenie vzniku požiaru alebo jeho zdolávania.

Klienti si pozreli video prezentáciu, kládli mnohé otázky na ktoré sa im snažila odpovedať Ing. Slavka Hasprová – požiarny technik.

V praktickej časti si klienti vyskúšali hasenie práškovým hasiacim prístrojom, použitie evakuačnej podložky a hasiacej deky. Odborná časť bola ukončená nácvikom evakuácie z jednotlivých pavilónov.

A aby táto akcia bola aj zábavná, bol pripravený program. Klienti sa zapojili do súťaže v skladaní puzzle Hasiči, mohli sa vyfotiť ako ozajstní profesionáli, hádali zvuky sirén.

Osviežením pre všetkých bolo vystúpenie nášho olichovského Gotta Jurka a rapovanie Katky na hit hasičov.

Na príprave sa podieľali: Ing. Slavka Hasprová, Mgr. Andrej Pecho, Mgr. Simona Blažková, DiS.art, Bc. Mária Luknišová a Mgr. Mária Levasovská.