Štedrý deň v Olichove

24.12.2022

Vianoce sú najkrajšie sviatky roka, neoddeliteľne spájané so spomienkami na detstvo, na čas strávený s rodinou, sú oslavou dobra a krásy, pokoja a lásky medzi ľuďmi. Je to čas napätého očakávania narodenia Ježiša Krista, Svetla v našom živote. A sme radi, že sme sa dočkali. U nás vo SVETLE sa tiež narodilo Svetlo. Jeho príchod sme oslávili krásnou svätou omšou, ktorú celebroval dôstojný pán Peter Patúc. Nechýbal hudobný doprovod, ktorý počas svätej omše umocnil sviatočnú atmosféru. Po svätej omši nasledoval krátky kultúrny program, počas ktorého sme si pripomenuli skutočný význam Vianoc, a tiež sme si zaspievali spolu s našimi šikovnými klientmi pánom Ľubošom, pani Ľubkou a Katkou. Zazneli mnohé koledy, známe aj menej známe vianočné piesne. Sme veľmi radi, že pozvanie na štedrovečerné posedenie prijal aj starosta obce Volkovce, Ing. Tomáš Kozolka, ktorý venoval klientom pekné slová. A keďže k Vianociam patrí aj obdarovávanie, klienti si zaslúžili Krabice plné lásky, na ktoré sa tak veľmi tešili. Spolu si potom sadli k štedrovečernému stolu, na ktorom nechýbalo tradičné menu a pri vyzdobenom stromčeku a postavených jasličkách, každý určite pocítil aspoň kúsok vianočného svetielka vo svojom srdci. Tak si spoločne želajme, aby Svetlo zapálené počas Vianoc nikdy nevyhaslo.