Tvorivé workshopy pre Materské školy Zlaté Moravce

20.11.2019

Vďaka dotácie na kultúru od mesta Zlaté Moravce, občianske združenie SVETLO PRE OLICHOV v priebehu septembra až novembra 2019 zrealizovalo pre deti materských škôlok v Zlatých Moravciach tvorivé workshopy, zamerané na učenie sa základom posunkovej reči a tradičné remeslá. Za aktívnej spolupráce našich nepočujúcich klientov ZSS "SVETLO" sa deti z MŠ Prílepy, MŠ "Dúha" a MŠ "Slnečná" Zlaté Moravce hravou formou učili základy posunkovej reči a pochopili, čo znamená byť nepočujúci. Oboznámili sa a vyskúšali si aj tradičné remeslá, ako prácu s hlinou, paličkovanie a pletenie košíkov. Deti prekvapili šikovnosťou a bezprostrednosťou. Sme nesmierne potešení, že naplno využili možnosť získať základné zručnosti pri komunikácii so zdravotne znevýhodnenými ľuďmi. Naši klienti dostali opäť možnosť sebarealizácie, či už tradičnými remeslami, ale hlavne ich veľmi bavilo "učiť" a vidieť deti, ako si osvojujú posunky a pri tom si užili veľa zábavy. Ďakujeme všetkým deťom a pani učiteľkám za vrelé prijatie a spoločne strávený čas.

"Realizované s finančnou podporou mesta Zlaté Moravce"