TVORIVÉ DIELNE V MŠ VOLKOVCE

30.01.2019

Dňa 29.1.2019 sme v rámci projektu "Poďme spolu tvoriť" Nadácie ČSOB uskutočnili v Materskej škole Volkovce tvorivý workshop. Za aktívnej spolupráce našich nepočujúcich klientov sa deti hravou a interaktívnou formou učili základy posunkovej reči. Oboznámili sa a vyskúšali si aj tradičné remeslá ako práca s hlinou, paličkovanie a pletenie košíkov. Deti naplno využili možnosť získať základné zručnosti pri komunikácii so zdravotne znevýhodnenými ľuďmi, boli empatické a veľmi šikovné.