Veľká Noc u nás

07.04.2021

Príchod jari sa nám už tradične spája s obdobím Veľkej Noci. Na tieto dôležité sviatky sa pripravujeme "veľkým upratovaním". Klienti a zamestnanci spoločne vyčistili areál ZSS, pripravili záhradu na sadenie zeleniny a vysadili prvé jarné kvietky.

Nezabudli sme si skrášliť aj spoločné priestory jarnými dekoráciami, vyrobili sme si šitých zajacov a veľkonočné pohľadnice.

Veľmi dôležitý je aj duchovný život našich klientov a ich potreby. Témou biblioterapeutických stretnutí je ako každý rok v tomto období život Ježiša Krista od Poslednej večere až do ukrižovania. V zariadení sme spoločne slávili aj svätú bohoslužbu.

Každý z klientov mal možnosť sa spojiť so svojou rodinou a blízkymi cez tablet alebo počítač a zdieľať spoločné zážitky a pocity.