Vystúpenie folklórnej skupiny Skerešovanka

10.10.2023

Dňa 10.10.2023 sme v našom zariadení mali možnosť vypočuť si ľudové piesne v podaní folklórnej skupiny Skerešovanka. Známe piesne z nášho regiónu klientov veľmi potešili a pri tejto príležitosti pani riaditeľka Mgr. Katarína Šurdová zablahoželala jubilantom, ktorí v tomto roku oslávili okrúhle jubileum.