XXL AKADÉMIA

24.06.2024

V týždni 17.6 až 21.6. 2024 majú naši traja klienti – Inga B., Daniel D. a Ladislav V. možnosť vrátiť sa do školských lavíc a stať sa študentami univerzity so všetkým čo k tomu patrí. XXL Akadémia, ktorú organizuje Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, sa začala slávnostnou imatrikuláciou študentov a aktivitami s príznačným názvom "V núdzi spoznáš priateľa", ktoré boli zamerané na zvládnutie základov prvej pomoci. Klienti mali možnosť vyskúšať si resuscitáciu, obväzovanie, meranie tlaku či saturácie, vyskúšali si stetoskop, naučili sa správne umývať ruky, mali možnosť zoznámiť sa s vybavením sanitky ci vyskúšať si prevoz na nosidlách.

Vzdelávacie aktivity 2. dňa sa niesli v znamení folklóru a tradícií. Klienti mali možnosť zoznámiť sa s hudobnými nástrojmi aj si vyskúšať hru na ne. Vyskúšali si prvky tancu verbunk, oboznámili sa so svadobnými tradíciami, dokonca si vyrobili aj svadobné pierko.

Pôsobiskom 3. dňa bola Katedra výtvarnej tvorby a výchovy UKF, z čoho je jasná aj náplň práce našich šikovných študentov. Namaľovali naozaj krásne obrazy - repliky známych obrazov, či len tak, obrazy fantázie. Aj napriek počiatočným obávam sa výtvarných úloh zhostili naozaj veľmi dobre, výsledné diela boli naozaj krásne a tešíme sa, že 2 obrazy z našej dielne boli vybrané medzi 5 najkrajších. Ľadová káva v tento horúci deň pri rieke Nitra bola krásnou bodkou ďalšieho skvelého dňa.

Finálový deň vzdelávania si klienti užili naozaj naplno. Počas dopoludňajších aktivít sa vďaka pracovníkom univerzitnej knižnice dozvedeli zaujímavosti z histórie Nitry a vďaka vzájomnej spolupráci si Nitru aj nitrianskeho Corgoňa postavili. Týmito aktivitami sa zážitkové vzdelávanie klientov ukončilo a nasledovalo vyvrcholenie celého týždňového snaženia - slávnostná promócia. Klienti v talároch si po zložení slávnostného sľubu prevzali diplom absolventa XXL Akadémie. Krásna slávnosť so všetkými prvkami promócie, vrátane študentskej hymny, potešila určite všetkých pozvaných prítomných. Promočná oslava bola zavŕšená výborným slávnostným obedom.

Za celý týždeň úprimne ďakujeme každému, kto sa podieľal na realizácii tejto krásnej myšlienky zážitkového vzdelávania klientov zariadení sociálnych služieb. Tešíme sa a dúfame, že aj na budúci rok budeme súčasťou ďalšieho ročníka XXL Akadémie.