BENEFIČNÝ KONCERT PRE SVETLO

09.06.2019

Dňa 9.6.2019 sa v kostole sv. Michala Archanjela v Zlatých Moravciach uskutočnil Benefičný koncert v rámci projektu Hudobná Jar. Výťažok koncertu bol venovaný "SVETLO" , ZSS Olichov. Autorkami tohto hudobného zážitku s charitatívnym posolstvom sú umelkyne z MUSICA CORDIS. Nádherná atmosféra plná vážnej hudby a profesionálnych umelcov zanechala v nás hlboký zážitok a rozjasnila celé nedeľné popoludnie nielen klientom a zamestnancom ZSS, ale aj širokej verejnosti Zlatých Moraviec. Veľká vďaka patrí všetkým účinkujúcim: CANTORI MELODICI, THE LADIES ENSEMBLE QUARTET, AD UNA CPORDA, Marekovi Šipošovi, Marekovi Pobudovi, Eduardovi Mikuláškovi, Vladimírovi Jaškovi a predovšetkým autorkám tohto úžasného projektu Lucii Komárovej, Zuzane Chrenovej a Ľubici Podolskej z MUSICA CORDIS.

Mgr. Simona Blažková, DiS. Art