BUĎME STÁLE AKO DETI

29.06.2021

Aj keď deň detí už je za nami, rozhodli sme sa, že si spravíme pekný športový deň a zabavíme sa pri rôznych súťažných disciplínach. Nemohla samozrejme chýbať poriadna rozcvička, zahrali sme si rôzne loptové hry, zasúťažili v hode kriketovou loptičkou, v hode krúžkov na cieľ. Nezabudli sme ani na našich imobilných klientov a zabavili sme sa so stuhami a s obrovským padákom, z ktorého mali všetci veľkú radosť. K tomu príjemná hudba umocnila radosť z toho, že opäť po ťažkom období môžeme tráviť čas spolu pri spoločných aktivitách. Všetci si želáme, aby nám situácia umožňovala takéto akcie konať čo najčastejšie.