Ďakujeme darcom

27.12.2023

Veľmi pekne ďakujeme všetkým jednotlivcom aj kolektívom, ktorí sa vo vianočnom období rozhodli potešiť našich klientov rôznymi darčekmi, sladkosťami či ovocím.

Základná škola sv. Don Bosca Zlaté Moravce

Základná škola Čaradice

Externí študenti 1. ročníka UKF odbor sociálna práca

SOŠt Zlaté Moravce

p. Milena Rosinová a kolektív

zamestnanci firmy Secop

rodina Horná, Havettová, Králová, Solárová, Švecová

ĎAKUJEME