Ukončenie prázdnin v Olichove

31.08.2023

S prázdninami sme sa v našom zariadení rozlúčili celkom veselo. Vo štvrtok už od rána sa to u nás hemžilo deťmi našich zamestnancov, pre ktorých sme si spolu s našimi klientmi pripravili zaujímavý program. Po úvodnej zoznamovačke na deti a klientov čakala "pokladovka". Keďže náš areál je naozaj veľký a ponúka veľké možnosti rôznych aktivít, deti sa pri hľadaní indícií a riešení rôznych úloh zabavili a každej skupine sa sladký poklad podarilo nájsť. Na obed bola obľúbená pizza a potom ďalšie aktivity. Práca s hlinou, spoločenské hry, stolný tenis, futbal, výroba vlastnej šálky a mnoho iného si deti užili, rovnako aj pritomnosť našej psej kamošky Amy, ktorá nám všetkým ukázala aká je poslušná a veľmi šikovná. Detská spoločnosť pôsobí na našich klientov veľmi dobre, zabudnú na problémy a aspoň na okamih sa nechajú stiahnuť ich bezstarostným životom. Ďakujeme zamestnancom, že nám svoje deti zverili a nebáli sa im tým ukázať aj inú stranu života.