Darček od Mikuláša

21.12.2020

Klienti nášho zariadenia dostali darček od Mikuláša v podobe novej návštevnej miestnosti.

Návštevná miestnosť je postavená pri vstupnej bráne zariadenia. Je opatrená bezpečnostnými sklenenými prepážkami. Klienti a ich rodinní príslušníci sa po dlhšej dobe môžu rozprávať a vidieť "naživo".

Počas celého roka sme vylepšovali možnosť komunikácie klientov so svojimi blízkymi. Zabezpečili sme zosieťovanie obytných priestorov internetom, a tak sa kedykoľvek môžu vidieť a rozprávať.

Návštevná miestnosť bola postavená svojpomocne, zo starej už nepotrebnej unimobunky. Klienti p. Haspra, p. Kopča, p. Mlynárik, p. Sečkár a p. Janeková nadšene pomáhali údržbárovi pánovi Čáporovi pri výstavbe nových priestorov.

Radosť z návštevnej miestnosti je veľká najmä v čase obmedzení počas pandémie COVID - 19.

Touto cestou chceme poďakovať nielen našim staviteľom, ale aj spoločnosti Knauf Insulation Nová Baňa, za poskytnutý dar v podobe zateplovacej minerálnej vlny.

Návštevná miestnosť je plne využitá a slúži svojmu účelu aj počas nadchádzajúcich vianočných sviatkov.