Digisvet vo „SVETLE“

10.11.2022

Už od leta tohto roku pracujeme na aktivitách projektu Nadácie Orange s názvom Digisvet vo "SVETLE". Cieľom tohto projektu je hlavne zdokonalenie počítačových zručností a digitálnej gramotnosti našich klientov. Keďže v našom zariadení pracujeme s rôznymi prístrojmi, ktoré si vyžadujú určitú digitálnu zručnosť, zapojenie stále väčšieho počtu klientov do týchto aktivít sa stáva samozrejmosťou. Klienti sa učia pracovať s rôznymi softwermi, pracujú s plotrom, vyšívacom strojom, termolisom, tlačiarňou. Vďaka zakúpenej počítačovej technike pracujú na vytvorení webovej stránky občianskeho združenia, ktorú priebežne dopĺňame. Edukačné kartičky, ktoré klienti spolu s inštruktormi sociálnej rehabilitácie priebežne vyrábajú, pomáhajú klientom fixovať už naučené digitálne zručnosti. Vďaka tomuto projektu sme nadviazali ďalšiu spoluprácu s pedagógmi a študentami SOŠ polytechnická Ul. SNP2 Zlaté Moravce, odbor grafik digitálnych médií, ktorí nám pomáhajú pri riešení rôznych problémov. Tešíme sa, že sa nám podarilo uskutočniť aj ich osobnú návštevu v našom zariadení. Odovzdávanie vedomostí a zručností bolo obojstranné. Naši klienti im ukázali, ako sa potláčajú šálky, ako pracuje vyšívací stroj. Študentky spolu s pedagogickým dozorom si s pomocou našich klientov vyrobili tričká zo svojich vlastných návrhov, na ktorých pracovali na odbornom výcviku. Študentky s pedagógmi nám poskytli cenné rady ohľadom práce v rôznych grafických programoch, pomohli nám pri vytvorení a zdokonalení webovej stránky. Naša spolupráca s touto strednou školou určite bude pokračovať aj naďalej. Vďaka Nadácii Orange sme mohli okrem spomínanej počítačovej techniky zakúpiť aj stôl s kancelárskymi stoličkami a vytvoriť tak pracovný kútik pre našich klientov, ktorý im bude slúžiť ešte veľmi dlho. Veď musíme kráčať s dobou a klientom ukázať, že aj vo "SVETLE" je Digisvet. "Tento projekt sa uskutočnil vďaka podpore z grantového programu Digitálny svet pre každého Nadácie Orange."