Fašiangová zábava

01.03.2022

Dňa 1.3.2022 sa konala v našom zariadení už tradičná fašiangová zábava. Klienti sa poctivo pripravovali nielen nacvičovaním programu, prípravu masiek ale aj výrobou dekorácií, ktoré nám fašiangovú zábavu skrášlili. Program sa začal rozlúčkou s fašiangovým obdobím, kedy do jedálne za zvukov smútočného prejavu vošiel sprievod, na ktorého čele šli muži s čiernymi zástavami, za nimi na márach naša milá basa a potom nasledovali miništranti, farár a plačky. Samotný obrad sprevádzali piesne a dramatický prejav s hudobným sprievodom. Potom nasledovala zábava, tanec a karaoke šou. Vytancovaní, vyspievaní a príjemne unavení klienti sa občerstvili zákuskom, chlebíčkami a kávou. Zavŕšením fašiangov nastalo v našom zariadení pôstne obdobie, v ktorom sa tešíme na príchod jari a slnečnejšie dni.