Fašiangová zábava

21.02.2023

Deň pred popolcovou stredou v našom zariadení už tradične patrí fašiangovej zábave, na ktorú sa klienti poctivo pripravovali. Zábavu otvoril už tradičný sprievod, ktorý za zvukov smútočného pochodu vošiel do jedálne zo zámerom pochovania basy. Na jeho čele šli muži s čiernymi zástavami, za nimi na márach naša milá basa a potom nasledovali miništranti, farár a plačky. Samotný obrad sprevádzali piesne a dramatický prejav s hudobným sprievodom. Potom nasledovala prehliadka masiek, zábava, rôzne súťaže a tanec. Všetky masky dostali za svoju originalitu ocenenie. Vytancovaní, vyspievaní a príjemne unavení klienti sa občerstvili zákuskom, chlebíčkami a kávou. Zavŕšením fašiangov nastalo v našom zariadení pôstne obdobie, v ktorom sa tešíme na príchod jari a slnečnejšie dni.