Finančné on-line vzdelávanie

07.11.2022

Dnešný deň sme venovali finančnému vzdelávaniu našich klientov. Vďaka podpore Nadácie Národnej banky Slovenska plníme aktivity vyplývajúce z projektu "Vo Svetle financií". Jednou z plánovaných aktivít bolo aj on-line stretnutie našich klientov so študentmi matematiky a manažmentu Univerzity Komenského z Bratislavy. Počas stretnutia študenti na pripravenej prezentácii vysvetlili klientom podstatu finančného hospodárenia, vysvetlili základné finančné pojmy, pozreli sa tiež do histórie peňažníctva. Aby si klienti informácie z prezentácie lepšie zapamätali, najdôležitejšie údaje sme spracovali, zalaminovali a vyrobili sme edukačné kartičky, ktoré sme umiestnili na informačnú tabuľu. Spolu so študentmi sme sa tiež porozprávali o aktivitách, ktoré už máme s klientmi rozbehnuté od septembra a týkajú sa založenia cvičných firiem. Klienti v troch skupinách vyrábajú výrobky z presne určenej sumy financií a ich úlohou je predajom vyrobených výrobkov získať čo najvyšší zisk. Klienti sa týchto úloh rýchlo zhostili, tešia sa z dosiahnutého zisku a takto sa formou súťaže učia pochopiť podstatu finančného hospodárenia. Študentom veľmi pekne ďakujeme za čas, ktorý venovali príprave prezentácie aj za dnešné veľmi poučné stretnutie.