Global Money Week 2024

22.03.2024

Vzdelávacie aktivity pokračovali v našom zariadení aj tento týždeň. Rozhodli sme sa zapojiť do medzinárodnej kampane Global Money Week 2024 a 21.marca sme zrealizovali vzdelávaciu aktivitu zameranú na finančnú gramotnosť našich klientov. Zvolili sme formu kvízu, ktorý sme spojili s prednáškou. Otázky boli pre našich klientov veľmi zaujímavé, naučili sa veľa nových informácií zábavnou formou. Naplno sa ukázala súťaživosť medzi jednotlivými tímami. Nakoniec si najlepšie počínalo družstvo žien, ktoré si za svoj výkon vyslúžili zaujímavú odmenu - posedenie v neďalekej reštaurácii. Vzdelávanie vo finančnej gramotnosti klientov má v našom zariadení už stále miesto, určite budeme v podobných aktivitách pokračovať aj v budúcnosti.