GRANTOVÝ PROGRAM „Pomáhame SPPolu“

19.04.2021

V novembri 2020 naše občianske združenie podalo žiadosť Nadácii SPP, ktorá vyhlásila mimoriadny grantový program "Pomáhame SPPolu" a žiadosť bola úspešná. V januári 2021 sme tak mohli čerpať 2600 € a tým zabezpečiť nášmu zariadeniu ochranné pomôcky: respirátory FPP3, FPP2, ochranné štíty a dezinfekciu. Klienti dostali nový šijací stroj a tablety, ktoré im poskytujú častejší kontakt s rodinou. Najviac sa však tešíme, že sme mohli vďaka nadácii SPP zakúpiť aj kyslíkový prístroj, ktorý je pre našich klientov veľmi dôležitý pri rekonvalescencii po prekonaní covid-19. Ďakujeme Nadácii SPP, že práve v tých najťažších časoch, kedy naše zariadenie zasiahol koronavírus nám pomohli zvládnuť toto neľahké obdobie.