Hudba je liek pre dušu

28.10.2020

Hudba je liek pre dušu. To platí aj v našom zariadení. Pravidelne klientom prinášame aktivity s hudbou s využitím techník muzikoterapie. Na stretnutiach klienti zlepšujú svoju sluchovú diferenciáciu a komunikačné zručnosti, posilňujú svoje sebavedomie a znižuje sa im psychické napätie. Veľmi sa nám osvedčilo aktívne využitie prenosného keyboardu, ktorý inštruktorovi poskytuje mnoho technických možností ako klientom zahrať známe ľudové piesne, aktivovať klientov k rytmizácii a podporiť integráciu klientov v skupine spoločným spievaním či už ľudových piesní ale aj piesní určených k svätej omši.