Informačný deň v "SVETLO", ZSS Olichov

18.05.2023

Ani škaredé počasie nás neodradilo od našich plánov uskutočniť informačný deň pre našich klientov. Zvolili sme si tému Domáceho poriadku v zariadení, Ľudské práva a možnosť výberu "dôverníka", ktorá vyplýva zo Zákona 448/2008 Z .z , konkrétne §6 ods.3 tohto zákona. Klienti sa zapájali do pružnej diskusie. Na základe pozitívnych reakcií klientov i zamestnancov budeme v týchto informačných dňoch pokračovať.