Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

21.12.2022

Radosť a zároveň napätie bude sprevádzať našich klientov až do Štedrého večera. Krabice plné lásky vyskladané a zabalené dobrými ľuďmi priniesli do nášho zariadenia naozaj veľkú radosť a zároveň vďačnosť voči každému jednému neznámemu darcovi. Ako každý rok nám krabičky priniesla pani Michaela Holá koordinátorka projektu , tiež deti zo Základnej školy Čaradice a tiež 2 rodiny z Čiernych Kľačian. V mene klientov všetkým darcom veľmi pekne ďakujeme a veríme, že nefalšovaná radosť, ktorú Vám sprostredkujeme na Štedrý deň pri otváraní darčekov, Vás poteší.