Koncert vážnej hudby

28.09.2022

Komorné duo Zity Sopkovej a Ľudovíta Kara vystúpilo v našom zariadení 27.9.2022. Priniesli všetkým klientom a zamestnancom v ZSS krásny umelecký zážitok. Skladby pre violu a klavír od autorov Piazzola, Clarke, Bowen a Williams v ich podaní priniesli všetkým klientom a zamestnancom v ZSS krásny umelecký zážitok.