Koncert žiakov Základnej umeleckej školy

22.06.2022

Dňa 22.júna 2022 sme mali v našom zariadení milú návštevu žiakov a pedagógov Základnej umeleckej školy zo Zlatých Moraviec, ktorí si pre našich klientov pripravili krásny koncert v altánku nášho areálu. Žiaci pod vedením pedagógov prezentovali výsledky svojho štúdia spevom, hrou na husle, klavír, trubku a akordeón. Koncert nám priniesol krásny umelecký zážitok a bol i príležitosťou pre klientov odvďačiť sa účinkujúcim vlastnoručne vyrobenými darčekmi. Koncert sa celý čas niesol v krásnej atmosfére, známe melódie nielen potešili, ale v závere rozospievali všetkých klientov. Tešíme sa zo spolupráce so ZUŠ Zlaté Moravce a ďakujeme všetkým účinkujúcim.

Koncert sa uskutočnil vďaka podpore Nadácie Henkel Slovensko.