Koncert žiakov Základnej umeleckej školy

20.06.2023

Záver júna už tradične v našom zariadení patrí žiakom Základnej umeleckej školy zo Zlatých Moraviec, ktorí 19.6.2023 v našom altánku odohrali krásny koncert. Mladí hudobníci a speváčky pod vedením pedagógov prezentovali výsledky svojho štúdia a nám priniesli radosť a pohodu pri počúvaní tónov klavíru, gitary, akordeónu, huslí a spevu. V závere známe ľudové melódie rozospievali väčšinu klientov. Vďaka Nadácii Henkel Slovensko klienti vo svojich dielničkách vyrobili pre účinkujúcich darčeky z hliny a sviečky. Tešíme sa zo spolupráce so ZUŠ Zlaté Moravce a ďakujeme všetkým účinkujúcim a pedagógom.

Koncert sa uskutočnil vďaka podpore Nadácie Henkel Slovensko.