Korona nás nezlomila

11.02.2021

Obdobie, ktoré teraz žijeme, je veľmi ťažké pre každého z nás. Aj napriek veľkému úsiliu celého personálu aj klientov nášho zariadenia sme sa infekcii Covid 19 nevyhli ani my. V mesiaci január nám koronavírus ukázal svoju silu a ochorenie sa prejavilo u klientov ale aj zamestnancov. Našťastie, väčšina klientov nášho zariadenia mala len ľahkú formu ochorenia, z ktorého sa dostali pomerne rýchlo. No nie všetci. Bohužiaľ, niektorým klientom vek a pridružené ochorenia priebeh natoľko skomplikovali, že svoj boj s chorobou prehrali a my sme sa museli s nimi navždy rozlúčiť. V tomto neľahkom období, kedy bol aj veľmi veľký výpadok personálu nám nezištne pomohli dobrovoľníci. Boli to ľudia všetkých vekových kategórií a aj kňazi, ktorí nielen pomáhali, ale svojim pôsobením zároveň pomohli naplniť duchovné potreby našich klientov. Všetkým dobrovoľníkom aj touto formou opätovne ďakujeme.

Ale život ide ďalej a my sme radi, že sa situácia po náročnom období stabilizovala a my sa pomaly vraciame do bežného režimu, na ktorý sú naši klienti zvyknutí. Napriek stálemu zákazu návštev klientom neustále umožňujeme komunikáciu s rodinou a priateľmi prostredníctvom videohovorov. Klienti sa nevedeli dočkať opätovného otvorenia sociálno-terapeutického úseku v ktorom môžu tráviť čas spolu a zároveň sa zapájať do záujmových aktivít: biblioterapia, aktivity s hudbou, ručné práce, práca s hlinou. Toto neľahké obdobie spolu s klientmi zaznamenávame do časopisu Olichovníček a do kroniky. Postupne sa klienti zapájajú do pomoci v areáli, udržiavajú chodníky v čistote, odpratávajú sneh. Sme radi, že pobytom na čerstvom vzduchu si zároveň posilňujú svoju imunitu.

Pevne veríme, že nás čakajú už len lepšie časy, s optimizmom sa pozeráme dopredu, veď po každej búrke vyjde slnko.